Vücutta Bulunan Alterler Hakkında Detaylı Bilgiler

Arterler; kalpten aldıkları kanın vücutta bütün organlara, dokulara ve hücrelere dolaşımını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kalbi bütünleyen ve tamamlayan organlardır.

İnsan Vücudundaki Arterler

İnsan vücudunda bulunan arterler dolaşım sisteminde bulunan organlar olmaktadır. Kanın vücutta dolaşımı sağlayan bu damarlar; görevleri itibariyle farklı çeşitlerde bulunmaktadır. Arter nedir denildiğinde en uygun cevap; kalp dolaşım sisteminin merkezi konumunda bulunmasına rağmen damarlar bütün vücutta kanın dolaşmasını sağlayarak kalbi tamamlayan ve bütünleyen en önemli organlardır. Vücutta bulunan arterlerin görevi kalp tarafından pompalanan kanı vücutta bulunan bütün organlara, dokulara ve hücrelere iletmektir.

İnsan Vücudundaki Arterler

Damarlar üç ana guruba ayrılır. Bunlar:

 • Arterler ( atardamarlar) kanı organlara iletir
 • Venler (toplardamarlar ) organlarda bulunan kirli kanı toplayıp tekrar kalbe iletir.
 • Kılcaldamarlar

Arterler Ve Venler

Arterler diğer bilinen adıyla atardamarlar; kalpten kanı alarak vücutta bulunan bütün dokulara, organlara, hücrelere ileten kan damarlarıdır. Pulmoner arter hariç diğer bütün arterler vücutta dolaşımı temiz kan üzerinden yapmaktadır.

Arterler kalbe yaklaştıkça genişler, kalpten uzaklaştıkça daralmaya başlar. Kalpten uzaklaşan ve daralan arter damarlar daha sonra arteriol denilen daha küçük ve ince çapta damarlara ayrılır. Arterioller, atardamarlara oranla daha daha çok sayıda düz kasları ve hücreleri kapsamaktadır. Bu nedenle daha rahat bir şekilde daralır ve genişlerler. En büyük ve en önemli atardamar aort ana arter atardamarı olmaktadır. Aort atardamarı sol ventiküllerden yukarı doğru ayrılarak kalbe doğru ilerlerler. Temiz kan dolaşımını sağlayan arterler aort atardamarından ayrılarak vücuda yayılırlar.

Venler diğer adıyla toplardamarlar vücutta bulunan kirli kanı organlardan, dokulardan ve hücrelerden alarak kalbe geri taşıyan damarlardır. Venler; venül adı verilen küçük venlerin birleşmesi sayesinde oluşmaktadır.  Venler arasında yüzeysel olanlar bilhassa vücutta cilde yakın yerlerde toplanmakta olan kanın bulunduğu yerlerde, kollarda ve bacaklarda olmaktadır. Bu damarlardan; bazı pulmoner venlerin dışında neredeyse tamamı kirli kan taşımaktadır.Özellikle çapları bir milimetreden daha büyük olan venlerin içlerinde seminual tek yönlü kapaklar yer almaktadır. Bu kapaklar yardımıyla kirli kan venlerin içinde geriye dönmeden tek yönde ilerlerler. Bilhassa bacaklarda yer alan kapaklı venler bu şekilde yer çekimine karşı hareket edebilen harika bir mekanizmaya sahiptir.

Beyni Besleyen Arterler

Sinirsel bir organ olan beyin; kafatası içinde yer alan hayati bir organdır. Beyne ve beyinciğe giden kan dolaşımını sağlayan dört atardamar bulunmaktadır.  Bu damarlar ikişerli guruplara ayrılmaktadır. Bu guruplar; şah damarı adı verilen karotis damarları ve vertebral damarlardır. Kalpten gelen kanı, vücda dağıtan en önemli atardamar olan aorttan ayrılan bu damarlar boyundan geçerek beyne ulaşırlar.

Şah damarları yani karotisler; çene bölgesi yakınlarında iç karotis ve dış karotis olmak üzere iki guruba ayrılır. İç karotisler direk olarak beynin beslenmesini sağlarlar. Dış karotislerse sadece yüzün ve kafatasının beslenmesinden sorumlu olmaktadırlar.  Boyunda bulunan iki adet şah damarı kafatasına yakın bir noktada birleşerek baziler adı verilen atardamarı oluşturarak kafatasından girerler. Baziler diye adlandırılan vertebral damarlar beyin sapıyla beyinciği beslerler.

Kalp Arterleri

Vücutta bulunan organlarla aynı şekilde yapılanarak hücrelerden meydana oluşmaktadır. Bu nedenle diğer organlarla aynı şekilde olarak kalbin de kana ve oksijene ihtiyacı bulunmaktadır.. Kalbiin içinde bulunan dört odacığın içi kan doludur. Buna rağmen kalp ihtiyacı olan beslenmeyi odacıklarında bulunan kan yoluyla sağlamaz. Kalp aort damarı yolunu takip ederek kendisine kanı ulaştıran sağ kalp arteriyle sol kalp arteri tarafından elde edebilmektedir. Bu atardamarlara kroner arter adı da verilmektedir. Beyni besleyen arter nedir, hangileridir denildiğinde ilk olarak kroner arterler ikiye ayrırız. Bunlar:

 • Sol Kroner Arter damar
 • Sağ Kroner Arter

Kısaca LMCA olarak adlandırılan sol kroner arter ne demek denildiğinde; Cx yani sirkumfleks diye adlandırılan ulnar arter ve LAD arter olarak adlandırılan sol ön inen atardamar diye iki gruba ayrılmaktadır. Buradan LAD arterleri düz bir yol izleyerek kalbin ön kısmında bulunmuş olup, aşağıya doğru bir yol takip ederek uzanarak; kalp ön yüzünün kanlanmasını sağlamaktadır. Dallara ayrılarak septal arter ve diyagonal arter oluşmasını sağlar. Bu damar aynı zamanda kalp kasının sulanmasına yardımcı olması nedeniyle kap damarları içinde en önemlisidir. Cx yani sirkumfleks alterler bir gurup olarak kalbin arkasında yer alan sol karıncık ile birlikte sol kulakcıkların tam arkasında ve yanlarında bulunan bölümlerini kanı ileterek besler. Cx damarları obtus damarları oluşturur.

Sağ da bulunan kroner arterlerle, sağ kulakçık ile sağ karıncığı aynı anda beslemekle görevlidir. Bu damar sinüs düğümü, akut marjin ve sol ventrikül diye adlandırılan damarlara ayrılır.

Mide Arterleri

Küçük kurvatürü besleyen sol gastrik atardamarı hepatikanın kolu olarak görev yapan sağ gastrik atardamarı ile birleşerek anostomoz oluşturur. Aynı zamanda sağ ve sol gastroepiploik ulnar arterler irleşip büyük kurvatörü beslemektedir. Bu ana arterler büyük kurvatörün ortasında yön değişikliği yaparlar. Büyük kurvatörü sol gastroepiploik ve mide fundosu ulnar arterleri kanlandırmaktadır. Superior, pankratikoduedonal,  inferiot arterler aynı zamanda superior ve gastroduedonal ana arterlerin bir kolu olup;  duedonumun beslenmesine yardımcı olarak kan ihtiyacını karşılamaktadır. Coronaria, portal venaya, splenik ve gastroepploik arterler midede bulunan venöz kanın drene edilmesine yardımcı olur.  

Arter Hastalıkları

Toplardamar yani arterlerde oluşan en ufak bir sağlık sorunu; vücutta bulunan bütün organları etkilemekle kalmayacak aynı zamanda sinirleri, dokuları, hücreleri de etkisi altına alacak, çeşitli tahribatlar yaratacaktır. Arter hastalıkları zamanında fark edilip, tedavi edilmese; felce hatta ölüme giden bir duruma konu olabilmektedir. Dünyada yaşanan ölümlerin büyük bir yüzdesini arter hastalıkları almaktadır.

Damar sertliği, damar tıkanmaları ana arter hastalıkları içinde en önemli olanlarıdır.  Ana arterlerde meydana gelen sorunlarda; kanı iletmekle görevli oldukları organlar; zamanında ihtiyaçları olan oksijene, besinlere en önemlisi kana, ihtiyacı olduğu miktarda ulaşamayacaklardır. Bu da organların vücut metabolizmasında çalışmasında sorunlara neden olacak; faaliyetlerini tam olarak yapmasına engel olacaktır.

Arter Hastalıkları Belirtileri

Arter hastalıklarının en önemli belirtileri arasında şunları sıralayabilmek mümkündür:

 • Psikolojık sorunlar
 • Unutkanlık hafıza geçici veya kalıcı zayıflama
 • Görme bozuklukları, çift görme, bulanık görme veya körlük
 • Şiddetli ağrılar
 • Konuşma zorluğu veya diksiyonda bozukluk, konuşamama
 • Yürüme zorluğu veya kısmı felç
 • Yüzde bir tarafın sarkması
 • Mide bulantısı paralelinde kusma
 • Bayılma
 • Nefes darlığı
 • Göğüs ağrısı
 • Kalp krizi
 • Beyin kanaması


Kullanıcı Yorumları ve Oyları 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2017-2024 – Kan damarları ve Hastalıkları

Bu sitedeki tüm makaleler tamamen bilgilendirme amaçlıdır! Anlatılan tedavi yöntemleri, ilaç isimleri ve beslenme önerileri doktor ve diyetisyen kontrolü olmadan uygulanmamalıdır. İletişim ve Reklam Formu