Bacakta Damar Çatlaması Neden Olur ve Belirtileri Nelerdir?

Bireyin estetik görünümü ve fiziksel hareketleri üzerinde büyük olumsuzluklara sebep olan bacakta damar çatlaması; ilaç tedavisi ve cerrahi müdahale teknikleri ile ortadan kaldırılabilir.

Bacakta Damar Çatlaması

Öncelikli olarak bacak bölgesinde görülen damar çatlaması probleminin kılcal damar kaynaklı olduğunu belirtmek gerekir.

Damar çatlaması, bireyin estetik görünümü üzerinde olumsuz etkiye sahip olabileceği gibi ortaya çıktığı bölge olan bacaklarda morluklar, açık yaralar ve daha birçok sorunun ortaya çıkmasını tetikleyebilir.

Hastalığın kılcal damar kaynaklı olduğunu göz önünde bulundurulursa öncelikli olarak kılcal damarların yapısı hakkında temel birkaç noktaya değinmek doğru olacaktır. 

Kılcal damarlar; çeperleri ve çapları oldukça ince olan, atardamarlar ve toplardamarlar arasında bağlantı görevi gören ve vücuttaki dokulara kan iletimi noktasında aktif olarak görev alan yapılar olarak ifade edilebilir.

Hastalığı meydana getiren temel yapıların bir hayli kırılgan olduğu düşünülürse; bacakta damar çatlamasının toplumda yaygın bir şekilde görülmesi şüphesiz yadırganmaz.

Vücut sistemlerini olumsuz etkileyen hemen her hastalıkta olduğu gibi kılcal damar çatlamasında da şüphesiz risk grupları mevcuttur. Bireyleri hastalığın risk grubu içerisinde dahil eden etkenleri şu şekilde detaylandırmak mümkün olacaktır:

  1. Genetik Yatkınlık: Yapılan araştırmalar neticesinde genetik yatkınlığın hastalık üzerinde bir hayli etkili olduğu görülmüş ve ailesinde daha önce damar kaynaklı hastalık yaşayan bireylerin hastalığa yakalanma riskinin önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir.
  2. Yaş: Bacak kılcallarının yapısal olarak deformasyona müsait olması ve bireyin yaşının ilerlemesi neticesinde dokusal onarım faaliyetlerinin azalması hastalığın risk faktörlerinden birini oluşturur. Burada dokusal onarım kısmına şüphesiz birkaç cümle ile değinmek gerekir.

 

Vücut dokuları mitoz bölünme ile kendini onararak devamlılık sağlayan bir yapıya sahiptir. Özellikle gelişim çağında olan bireylerde dokusal onarım deyim yerindeyse zirve yaparken yaş ilerlemesine bağlı olarak azalır ve bir noktadan sonra durur. Dolayısıyla zaten bozulmaya müsait olan kılcallar onarım faaliyetlerinden mahrum kalması bu süreci kısaltıcı bir etki yapacaktır.

 

 Hastalık ile ilgili belirtilmesi gereken noktalardan bir tanesi de; genellikle kadın bireylerde ortaya çıktığıdır. Bunun nedeni olarak ise, östrojen hormonu ve hormonal değişimler gösterilir. Her ne kadar kesinleşmemiş olsa da vakıaların genel olarak kadın bireyler olması bu olasılığı kuvvetlendirmektedir. 

Bacakta Damar Çatlaması Nedenleri

Damar hastalıklarının tümünde olduğu gibi burada da nedenlerin toplandığı temel nokta; damarların yapısının tahribata uğratılmasıdır. 

Hastalığın oluşumuna zemin hazırlayarak bireyin yaşam kalitesini düşüren etkenler:

  • Bireyin Beslenme ve Yaşam Tarzındaki Yanlışlar: Sportif aktivitelerden uzak bir yaşam süren ve  çoğunlukla yağ ve karbonhidrat yönünden zengin besinler tüketen bireylerde hastalığın görülme olasılığı yüksektir. Doğrudan bacakta damar çatlaması görülmese dahi buna benzer hastalıklar kısa yahut uzun dönemde ortaya çıkacaktır. Bu nedenle de, özellikle fazla kilosu olan bireylerin vakit kaybetmeden yaşam ve beslenme tarzlarını düzenlemeleri gerekir.
  • Hipertansiyon: İnce çeperli olan bacak kılcallarını etkileyen ve dolayısıyla hastalığın zeminin hazırlayan bir diğer faktör hipertansiyondur. En genel ifadeyle; yüksek kan basıncı olarak tanımlanabilecek olan hipertansiyon, çeperleri tahrip ederek damarların esnek yapısını bozar. Bu durum bacak bölgesinde olduğu gibi kalp ya da beyindeki damarlar için de geçerli olduğundan, hipertansiyon hastalarının da bir an önce önlem almasında şüphesiz fayda vardır.
  • Kolesterol ve Diyabet

Tüm bu belirtilenlere ek olarak; bireyin gün içerisinde bacakları üzerinde olağandan fazla durması yani gereğinden çok hareket etmesi de hastalığın oluşumunu tetikleyebilir.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda; hastalığı oluşturan nedenlerin sayısının çokluğunun, tedavi noktasında bir dezavantaj oluşturacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bacakta Damar Çatlaması Tedavisi

Hastalığın tedavisi noktasında temel olarak iki tedavi yönteminden bahsedilebilir. Bu yöntemler; ilaç tedavisi ve cerrahi müdahale teknikleridir. Hastalık bireyin günlük yaşantısı üzerinde büyük etkiler yapmıyor ve bacak bölgesinde geniş ölçekli morarmalara, yaralara neden olmuyorsa ilaç tedavisi tercih edilir.

İlaç tedavisinin temelinde hastalığı meydana getiren nedenin ortadan kaldırılmasına yönelik ilaçların kullanılması yer alır. Örneğin; hastalık kolesterol kaynaklı ise ilaç tedavisi kolesterolun kontrol altına alınması üzerine kurulur. 

 Cerrahi müdahale tekniği ise daha komplike ve aciliyet gerektiren durumlarda tercih edilir. Hastalık deyim yerindeyse iyiden iyiye kendini göstermeye başlamış ve bireyin yürümesini dahi zorlaştıracak seviyelerde ise cerrahi müdahale vakit kaybetmeden uygulanır.Kullanıcı Yorumları ve Oyları 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2017-2024 – Kan damarları ve Hastalıkları

Bu sitedeki tüm makaleler tamamen bilgilendirme amaçlıdır! Anlatılan tedavi yöntemleri, ilaç isimleri ve beslenme önerileri doktor ve diyetisyen kontrolü olmadan uygulanmamalıdır. İletişim ve Reklam Formu