Beyinde Kılcal Damar Tıkanıklığı Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

40 yaş ve üstü bireylerde oldukça sık görülen beyinde kılcal damar tıkanıklığı, beyin felci ya da halk arasında tabir edilen şekliyle inmeye neden olarak bireyin yaşantısını tehdit eden bir hal alabilir.

Beyinde Kılcal Damar Tıkanıklığı 

Beyinde kılcal damar tıkanıklığı; beyin kanaması ya da halk arasında inme olarak tabir edilen problemler başta olmak üzere birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olur. Bir diğer ifadeyle; beyinde kılcal damar tıkanıklığı hastalığı başka hastalıkların sebebi olarak vücuttaki sistemsel faaliyetlerin bütününü sekteye uğratır.

Vücut sistemlerini kontrol eden faaliyetlerin koordinasyon merkezinin beyin olduğu göz önünde bulundurulursa hastalığın bireyin sağlığı üzerinde yapacağı olumsuz etkileri görmek daha kolay olacaktır.

Hastalıkla ilgili verilebilecek genel bilgileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Genellikle erkek ve 40 yaşının üzerindeki bireylerde daha sık rastlanır.
  • Hastalık üzerinde genetik faktörlerin etkisi vardır.
  • Anevrizma oluşumuyla ortaya çıkan beyin kanaması ve felç başta olmak üzere birçok hastalığın tetikleyicisi olabilir.

Burada hastalığın yaşlı kesimlerde ağırlıklı olarak görülmesinin temel nedeninin; damarların esnek yapısının yaş faktörü ile doğru orantılı olarak bozulması olduğunu belirtmek gerekir.

Atardamarlar ve toplardamarlar arasında köprü görevi gören kılcal damarların tıkanmasına sebep olabilecek nedenleri sayısı tahmin edilebileceği gibi bir hayli fazladır. Bu bağlamda bakıldığında hastalığın nedenleri üzerinde durmak ve detaylandırmak konunun anlaşılırlığına bir hayli katkı sağlayacaktır.

Beyinde Kılcal Damar Tıkanıklığı Nedenleri

Hastalığın nedenlerini kullanılabilecek şu genel ifadeyle tek bir çatı altında toplamak mümkündür: “Damarların yapısında tahribata neden olan her bir etmenin kılcal damar tıkanıklığına sebep olma riski vardır.” 

Damarların tahrip olması uzun bir zaman diliminde meydana gelebileceği gibi kısa süreli travmalar neticesinde de meydana gelebilir. Bu duruma verilebilecek en net örnek; beyine alınan şiddetli bir darbe, kafatası tarafından absorbe edilemediği takdirde beynin damar ve doku yapısına zarar vermesidir.

Damarların yapısını bozan, özelde damar tıkanıklığı genelde ise felç nedeniyle ortaya çıkan beyin kanamasına sebep olan üç temel etkeni şu şekilde listelemek ve detaylandırmak mümkündür:

  1. Yüksek Tansiyon: Özellikle yaş ve yüksek tansiyon faktörleri bir araya geldiği takdirde beyinde kılcal damar tıkanıklığı görülme ihtimali önemli ölçüde yükselir. Bunun nedeni ise; yaşın ilerlemesi dolayısıyla yapısal bozulmalara uğrayan damarların yüksek basıncı kaldıramayacak hale gelmesidir. 
  2. Kanın Vücudun Herhangi Bir Bölgesinde Toplanması: Bu etkene verilebilecek en net örnek; sindirim sistemini olağan dışı zorlayan besinlerin tüketimi esnasında kanın sindirim döngüsü içerisinde birikmesidir. Her ne kadar sindirim ile beyindeki kılcallar arasındaki herhangi bir ilişki yokmuş gibi görünse de durum böyle değildir. 
  3. Alkol ya da Uyuşturucu İlaç Bağımlılığı: Damar hastalıkların denildiğinde akla gelen ilk nedenlerden biri şüphesiz alkol tüketimidir. Alkol damar genişletici bir etkiye sahip olsa da yapılan araştırmalar alkolün damar tıkanıklığı hastalıklarında bir numaralı etki sahibi olduğunu ispatlar niteliktedir.

Beyinde Kılcal Damar Tıkanıklığı Belirtileri

Damar tıkanıklığı nedeniyle bireyde meydana gelen beyin kanamasının ölümcül etkisi dikkate alınırsa, hastalığın semptomlarının erken fark edilmesi ve vakit kaybedilmeden tedaviye başlanmasının bireyin yaşantısının devamı açısından hayati önem sahip olduğu açıkça görülecektir.

 Hastalığın semptomları;

  • Kısa ya da uzun süreli hafızada zaman zaman meydana gelen kayıplar.
  • Ayak ve kol kaslarında güçsüzlük hissi.
  • İştah kaybı ve kısmen de olsa ortaya çıkan ateş.
  • Gün içerisinde yapılan faaliyetlerde yaşanan aksamalar.

şeklinde sıralanabilir.

Tüm bunlara ek olarak; bireyin günlük hayatı içerisinde en sık yaptığı faaliyetler olan konuşma, duyma ya da görme gibi olağan olaylarda bozuklukların görülmesi hastalığın en net belirtisidir. 

Beyinde Kılcal Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Tedavi noktasında ilk olarak belirtilmesi gereken; tedavinin genellikle dinamik bir yapıya sahip olduğu ve hastanın tehlikede olduğu an yapılması gerektiğidir. Çünkü; hastalık büyük ölçüde geç teşhis edilen ve bu nedenle tedavinin acil bir şekilde uygulanması gereken bir yapıya sahiptir. 

Hastaya ilk müdahale yapıldıktan sonra damar tıkanıklığı nedeniyle ortaya çıkan beyin kanamasının engellenebilmesi amacıyla vücudun kan pıhtısı oluşturmasını tetikleyen ilaç tedavisi gündeme alınır. Daha sonra ise kaçınılmaz olarak cerrahi müdahale gereklidir.

Burada ilk yardım konusunda ayrı bir parantez açmak gerekir. Hastanın soluk alıp verişinde bir problem varsa vücudun bir kısmının yatar şekle getirilmesi ve böylelikle solunumun düzenlenmesinin sağlanması gerekir. Eğer hasta şiddetli bir sarsıntı ile nöbet geçiriyor ise; başının herhangi bir cisme çarpmaması için kontrol altına alınması ve dişlerinin zarar görmemesi için çene arasına uygun bir nesne koyulmalıdır.1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

© 2017-2024 – Kan damarları ve Hastalıkları

Bu sitedeki tüm makaleler tamamen bilgilendirme amaçlıdır! Anlatılan tedavi yöntemleri, ilaç isimleri ve beslenme önerileri doktor ve diyetisyen kontrolü olmadan uygulanmamalıdır. İletişim ve Reklam Formu