Umblikal Arter Görevleri, Bağlı Hastalıkları ve Tedavisi

Umblikal arter olarak adlandırdığımız oluşumun bebeğe bir çok etkisi bulunmaktadır. Sağlık açısından birden farklı anomalileri açığa çıkaran bu sağlık problemi hayati önem taşır.

Umblikal Arter

Normal değerlendirmelerde Umblikal kordon içerisinde normalde iki tane atardamar bir tanede toplardamar bulunmaktadır. Bu iki arterden biri mesanenin sağ kısmında bulunmakta iken bir tanesi de sol kısımdan gelir ve kordon içerisine girmesi sonucunda toplar damar ile birlikte sarmal bir şekle girerek işlevini devam ettirir. Vücutta eğer ki tek arter olursa iki arterin görevini biri üstlenir. Yapılan araştırmalar kapsamında yeni doğan çocuklarda anormal düzeyde görülme sıklığı olağandır.  Tek bir arterin olması Umblikal arterin gün yüzüne çıkardığı sağlık problemlerinin birden fazla sonuca bağlanmasıdır. Yani Arterlerin çaplarının toplardamar çapının iki katı olmasıdır.

Umblikal Arter Doppler Ultrason Tetkiki

Tedavi öncesinde ilk olarak yapılması gereken en belirgin bulgulardan yola çıkarak ultrasonografik değerlendirmede bulunmak olmalıdır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise iki damar birden göründüğünde kordon kesitinin içinde bulunmakta olan plasentadan ayrılma mesafesi en az 3 cm olmalıdır. Gerçek zamanlı normal kabul edilen Umblikal kordon mesafesi ise her zaman için birbirine eşittir. Tek Umblikal arterin ise arter çapı toplar damarımızın çapının iki katı olmaktadır. Yapılan gözlemlemeler sonucunda öyle ki Umblikal arterin sağ tarafının bulunmaması %70 oranında ise solda bulunan umblikal arterin bulunmaması ise %3”0 oranındadır. Umblikal arterlerin tekli olduğu durumları göz önünde bulundurduğumuzda anomali bulgulara rastlanmaktadır.

Umblikal Arter Doppler

Doppler ultrasonografi olarak adlandırdığımız sistem ultrason sistemi altında var olan ve damar yatağından kan akışına kadar bir direnç ile karşı karşıya olunup olunmadığını belirlemektedir. Damar yatağının incelenmesi ile yansıyan görüntüler değerlendirilir ve bebeğin vücudunun direnci ile ilgili bilgileri aktarır. Yani öyle ki bebeğin kordonundan salgılanan kan akımının değerlendirilmesi konusunda bizlere iletim sağlamaktadır. Bu sayede bebek ile ilgili risk yaratacak veya anormali durumlar kısa süre içerisinde saptanabilmektedir.

Bulgular ve Değerler

Ultrasonografi değerlere göre değerlendirildiğinde arter çaplarının yarısından daha az olması gerekmektedir. Arter çapı vana çapının ortalama olarak yarısından daha büyüktür. Yapılan incelemeler sonucunda her ne kadar tek umbilikal arterdeki kompensatuar genişleme fark edilmese de ikinci trimesterin erken dönemde fark edilmektedir.

Göbek kordonun gelişimi ile ilgili değerlendirmede bulunacak olursak kordon gelişimi erken dönemlerde oluşmaya başladığından dolayı rahim içinde oluşumu başlayan umbilikal halka içerisinde iki umbilikal arter oluşmaktadır. Bu iki atardamar bir toplardamardır. Sindirim sistemi yapısı bakımından bebeğin gövdesi dışında gelişen bu yapılanma 12. ve 13. hafta başlangıç göstermektedir. B zaman diliminde oluşmaya başlayan umbilikal halka yapısı göbek kordonu içinden karın içerisine geçmektedir. Sonrasında da karın duvarı kapanmaktadır. Bebeğe yakın konumdaki kordon ucunu incelediğimizde bu oluşumun kalıntılarını kolaylıkla gözlemleyebiliriz.

Umblikal Arter Neden Oluşur

Yapılan araştırmalar neticesinde bebeğin kordonunda meydana gelen toplardamarın birinin nedenli kaybolduğu ile ilgili sebeplerin henüz belirli olmadığı belirtilmekte. Mevcut bulunan belirtilerin ve komplikasyonların nedeni henüz betimlenemese de bu durum genellikle kız bebeklerde daha fazla rastlanabilir bir durum olmaktadır.

  • İkiz ve üçüz gebeliklerde sık rastlanmakta
  • Yapısal bozuklukların mümkün olabileceği gebeliklerde
  • Kromozomal anomalilerin bulunduğu gebeliklerde
  • Gebelikte şeker hastalığı ve preeklampsinin oluşmasından dolayı
  • Polhidramnios ve olgihodramnios durumlarında
  • Gebelik durumunun ilerleyen yaşlarda oluşması sebebiyle
  • Multiparitenin mevcut bulunduğu durumlarda sık gözlemlenebilen bir sağlık problemini açığa çıkarmaktadır.

Bağlı Olduğu Hastalıklar

Bebeğiniz ile ilgili herhangi bir olumsuz durum saptandığında muhakkak takipte bulunmalısınız. Çocuğunuzun kontrollerini zamanında ve geciktirmeden yaptırmalısınız. Aksi bir durum olduğunda bu tür sağlık problemleri ile ilgili önceden bilgilendirmede bulunmak oldukça fayda sağlamaktadır. Aksi durum söz konusu olduğunda geri dönüşü olmayan ve bebeğiniz için ciddi sağlık problemleri oluşturan sağlık problemleri açığa çıkabilir.

Tek umblikal arterlerin mevcut olduğu bebeklerde aynı zamanda %25 oranında bir takım anomaliler gözlemlenmektedir. Genel olarak açığa çıkan sağlık problemleri kalp anomalisi, sindirim sistemi bozukluklarının olduğu saptanmaktadır. Bunun yanı sıra bir diğer açık veren anomalilerde beyin ve böbrek anomalisidir. Gebelik sürecinde gelişim değerleri incelendiğinde %15 gelişme geriliği gözlemlenmektedir. Fetüs da tek atardamarın bulunması erken doğuma ve düşük riskine sebebiyet vermektedir.1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

© 2017-2024 – Kan damarları ve Hastalıkları

Bu sitedeki tüm makaleler tamamen bilgilendirme amaçlıdır! Anlatılan tedavi yöntemleri, ilaç isimleri ve beslenme önerileri doktor ve diyetisyen kontrolü olmadan uygulanmamalıdır. İletişim ve Reklam Formu