İğne ile Varis Tedavisi Uygulaması (Skleroterapi)

Skleroterapi ya da bilinen diğer adıyla iğneli varis tedavisi, varisli bölgeye sklerozan enjekte edilmesi işlemidir. Anestezi ya da cerrahi girişim gerektirmeyen bir operasyondur.

Skleroterapi ( İğneli Varis Tedavisi)

Skleroterapi uygulaması, yüzeyel genişleme gösteren kılcal varislerde ya da en fazla 2-3 mm genişliğe sahip olan varislerde tedavi amacıyla damar içine solüsyon enjekte edilmesi işlemidir. İşlem sırasında kullanılacak ajan polydocanol’dür.  Bir tür sınırlı uyuşturma maddesi olmakla birlikte  %0,5 ile %3 oranlarında değişiklik gösteren farklı dört derişimi mevcuttur.  İçeriğinde yaklaşık %5 miktarında etanol mevcuttur. Uygulamada sıvı olan sklerozan ajanı damara direkt enjekte edilebildiği gibi hava ile karıştırılarak köpük halinde de uygulanabilmektedir. Köpükleşmiş formdaki uygulamalarda ilacın miktarı azaltılır ve endotelle temas süresi arttırılır. Bu nedenle kılcal damar ve retiküler ven uygulamalarında sıvı skleroterapi, varislerde ise köpük forma sahip skleroterapi uygulamasına gidilmelidir. Kılcal damarlarda ve retiküler vende %0,5 oranında polydocanol hava ile birleştirilmeden sıvı formda pürified protein derivative iğnesi kullanılarak enjekte edilir.  PPD iğnelerinin hacimleri çok az olduğundan köpüğün hazırlanması için ve köpük işlemleri için yeterli değildir. Köpükleştirilerek uygulanan işlemlerde  genellikle 23-25 G kelebek iğne tercih edilmektedir. Tessari tekniğine göre, 5 ml’lik kilit kontrollü enjektörlere 1ml polydocanol (%1,%2 ya da %3) çekilirken ikinci enjektör içine 4ml oranında hava çekilmelidir. Daha sonra üç gidişli kanül kullanılarak iki enjektörün içi karıştırılır ve uygulama köpüğü elde edilir.  Uygulanacak skleroterapide dikkat edilmesi gereken temel nokta hastaya tek seansta ve tek seferde verilecek olan hava 8 ml miktarından fazla olmamalıdır.

Skleroterapi Nasıl Uygulanır?

İşlem doppler ya da ultrason eşliğinde başlatılır ve devam ettirilir. Hastalara verilecek olan ilaç miktarı ise hasta kilosuna ve max sınır yoğunluğuna göre ayarlanır. Kişiden kişiye değişmekle birlikte polydocanol-hava karışımı, dörtte bir ya da ikide bir oranlarında hazırlanabilmektedir. Enjeksiyona başlamadan hemen önce uygulama yapılacak olan birey  trendelenburg pozisyonuna getirilmelidir. Bu mümkün olmadığında bacağa elevasyon uygulanabilir.  Hastanın uygun pozisyona getirilmesi enjekte edilecek maddenin santral venlerine girme riskini azaltmak için oldukça önemlidir. Elevasyonun uygulanamadığı uygulamalarda ise hastalar dik (uzun) yatırılabilir ya da ayakta durdurulabilir. Bu duruş pozisyonları skleroterapi uygulaması için engel teşkil etmez. Ancak enjeksiyon esnasında ilgili damara yakın olan dilate perforan venlerine ya da enjeksiyon noktasının proksimalinde bulunan yüzey venlerine manuel kompresyon uygulanmalıdır. Uygulanacak olan kompresyon derin venlere ajan kaçışını engelleyecektir. (Risk etkileri azaltılmış olur) Tüm hazırlıklar yapılıp hasta enjeksiyona hazır hale geldiğinde kelebek iğne yardımıyla damara girilir ve kan dönüşü görüldüğünden emin olunduğunda yumuşak hareketlerle enjeksiyon işlemi gerçekleştirilir.  Her giriş noktasına hacimce 1ml geçmeyecek kadar enjeksiyon uygulanması yeterli olacaktır. Tek seasns için uygulanacak toplam enjeksiyon sayısı ilaç derişimiyle doğrudan bağlantılı olmakla birlikte 10’u aşmamalıdır. Her enjekte işleminin ardından ilaç uygulaması yapılan varise kısa ve manuel kompresyon yapılmalıdır. Böylece ilaç bağlantılı bölgelere yayılacak ve endotel teması arttırılmış olacaktır. 

Uygulama bitiminde hastalar meydana gelebilecek komplikasyonlar ve alerjik reaksiyon ihtimaline karşı yaklaşık 30 dakika klinikte bekletilmelidir.

Skleroterapi’de Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

  • Skleroterapi işleminden sonra hastalar varis çorabı ya da kompresyon çorabı kullanmalıdır. Verilmişse eğer ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. 
  • Uygulama sonrasında hekim önerisi doğrultusunda çeşitli egzersizler yapılmalı ve yürüyüşlere başlanmalıdır. Böylece uygulamanın etkileri arttırılacak daha kısa sürede sonuç alınması sağlanacaktır. 
  • İlaç alerjisi olanlar skleroterapi öncesinde bu durumu hekimlere bildirmelidir.
  • Skleroterapi birey istemi ile değil hekimlerin uygun görmesi ile yürütülen bir tevdidir. Bu nedenle operasyon öncesinde hastalar muayeneye tabi tutulmalı ve derin ven gruplarından birinde ya da safen venlerde yetersizlikler mevcutsa önceliklikle bunların tedavisi yapılmalıdır.
  • Tedavinin tam sonuç vermesi uzun sürebilir bu nedenle tedavi yarım bırakılmamalıdır. Seans seans ilerleme kaydedildiğinden kişiye göre değişiklik gösterse de tedavi haftalarca sürebilmektedir.
  • Ortalama bir seans 20 ile 40 dakika sürerken toplamda 2 ya da 4 seans uygulama yapılmaktadır. Her seans arasının 10 gün olmasına dikkat edilmelidir.
  • Kullanılan ilacın ya da kanın damar dışına kaçmasından kaynaklı uygulama bölgesinde çeşitli kızarıklıklar ya da ağrılı renk değişimleri meydana gelebilir. (Skleroterapi yan etkileri) Operasyon sonrası bazı hastalarda pıhtılaşma problemleri de görülebilir. Bu gibi durumlar gözlemlendiğinde derhal uzman hekimlere bilgi verilmelidir. (Meydana gelebilecek herhangi bir komplikasyona sahip olanlar da bu durumu hekimlere bildirmelidir. )


Kullanıcı Yorumları ve Oyları 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

© 2017-2024 – Kan damarları ve Hastalıkları

Bu sitedeki tüm makaleler tamamen bilgilendirme amaçlıdır! Anlatılan tedavi yöntemleri, ilaç isimleri ve beslenme önerileri doktor ve diyetisyen kontrolü olmadan uygulanmamalıdır. İletişim ve Reklam Formu